Hydrosiewnik

Wyposażenie standardowe wozu asenizacyjnego:

  • agregat JULIA (kompresor + pompa odśrodkowa)
  • pomost z drabiną
  • mieszadło łopatkowe
  • działko wodne ręczne
  • rurociąg tłoczny
  • zawór trójdrożny 4''
  • przyłącze tłoczne pod wąż strażacki 2'' z zaworem kulowym
  • pozostałe wyposażenie zgodne ze standardem dla danej pojemności

Wyposażenie dodatkowe wozu asenizacyjnego:

  • wałek WOM jednostronnie szerokokątny
  • pozostałe wyposażenie zgodne z listą wyposażenia dodatkowego dla danej pojemności